VJELJA DHE AMBALAZHIMI I DOMATES


Miq te dashur, ju ftoj te njiheni me platformen me te re, ABA Online, e cila do te sherbeje si Zeri i Fermereve Shqiptare. Aty do te gjeni nje shumllojshmeri informacioni lidhur me Bujqesine & Blegtorine si: Artikuj mbi Teknologjite e Prodhimit te shkruara nga Eksperte te Fushave  perkatese; gjithashtu, ne ABA Online mund te gjeni Cmimet e Tregut te Shumices, mundesi per Shit-Blerje Online te produkteve tuaja, te bashkebisedoni me njeri-tjetrin nepermjet Forumit,  te pyesni Ekspertin per problemet qe hasni ne fermen tuaj, si dhe shume rubrika te tjera me interes per zhvillimin e Bujqesise ne Shqiperi.Per me shume, mund te shihni vete faqen zyrtare te  platformes ABA Online: https://www.abaonline.al
Ju ftojmë që të lexoni artikullin e përgatitur nga ekspertet e ABA ONLINE rreth vjeljes dhe ambalazhimit te domates te cilin mund ta gjeni gjithashtu në linkun e mëposhtem:
https://www.abaonline.al/Article/SingleArticle?articleId=763b0cf4-cb20-4a7b-b0f5-0ea9c10d678e

Pse ka rëndësi momenti i vjeljes së domates?

 • Vonesa në vjelje ul aftësinë ruajtëse
 • Vjelja e parakohshme çon në uljen e cilësisë së prodhimit.

Rendimenti i domates së fushës varion nga 30-80 kv/dynym por në disa raste edhe më shumë.

Si duhen ambalazhuar?

 • Preferohen arka kartoni me peshë 5-6 kg për arkë, të mbuluara me qese celofon, e cila ndihmon në ruajtjen e freskisë së frutit.
 • Arkat e kartonit duhet të jenë cilësore, rezistente për transportet në distanca të gjata dhe të plotësojnë standartet e sigurisë ushqimore.

SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E DOMATES SË FUSHËS


Miq te dashur, ju ftoj te njiheni me platformen me te re, ABA Online, e cila do te sherbeje si Zeri i Fermereve Shqiptare. Aty do te gjeni nje shumllojshmeri informacioni lidhur me Bujqesine & Blegtorine si: Artikuj mbi Teknologjite e Prodhimit te shkruara nga Eksperte te Fushave  perkatese; gjithashtu, ne ABA Online mund te gjeni Cmimet e Tregut te Shumices, mundesi per Shit-Blerje Online te produkteve tuaja, te bashkebisedoni me njeri-tjetrin nepermjet Forumit,  te pyesni Ekspertin per problemet qe hasni ne fermen tuaj, si dhe shume rubrika te tjera me interes per zhvillimin e Bujqesise ne Shqiperi.Per me shume, mund te shihni vete faqen zyrtare te  platformes ABA Online: https://www.abaonline.al

Ju ftojmë që të lexoni artikullin e përgatitur nga ekspertet e ABA ONLINE rreth semundjeve dhe demtuesve te domates te cilin mund ta gjeni gjithashtu në linkun e mëposhtem:

https://www.abaonline.al/Article/SingleArticle?articleId=865b586b-3e76-45fe-acdf-1a84853d0fab

Mbrojta e bimëve
Bimët e domates preken nga një sërë sëmundjesh e dëmtuesish, mbrojtja e të cilave kërkon mendimin e specialistit të fushës.

Pse përbëjnë problem sëmundjet?

 • Shkaktojnë ulje të ndjeshme të prodhimit.
 • Ulet vlera tregtare
 • Ulen të ardhurat për njësi prodhimi

Cilat janë masat e luftimit për këto sëmundje?

 1. Kimike: trajtime me preparate kimike si lëng bordolez  me bazë bakri ose preparate të tjera rekomanduar nga specialisti i fitofarmacisë/farmacisë bujqësore
 2. Agroteknike: Eliminimi i ujitjeve pa kriter, mbledhja dhe djegia e mbeturinave bimore pas vjeljes duke ulur rezervën biologjike të infeksionit.

REKOMANDIM!

 • Mbani një nivel normal lagështie.
 • Pritini gjethet e bimëve që varen në tokë.
 • Lini një hapsirë të mjaftueshme midis bimëve për të lejuar një qarkullim të ajrit.
 • Ujitni perimet pa lagur gjethet.
 • Ujitini bimët vetëm në ditë me diell.

Cilat janë disa nga sëmundjet më kryesore të domates?

Phytophtora infestans
Vrugu i zakonshëm
Dëmton pasi prek të gjitha arganet e bimës.
Fusarioza (Fusarium spp)
Shkakton vyshkje të të gjithë bimës ose gjethe të veçanta të një dege. Kjo sëmundje favorizohet më shumë në toka me lagështi

Alternaria solani
Alternarioza
Prek të gjitha organet e bimës sidomos në temperatura të larta.

Phythium debarianum Hess
Kalbëzimi i qafës së kërcellit
Shkaktohet nga ujitjet pa kriter dhe mbjelljet e denduara në fidanishte.